پروژه CSTM

پروژه CSTM مهندسی و تامین و نظارت بر اجرای یک واحد احیا مستقیم PERED در کشور چین می باشد که محصول آن HBI است. ظرفیت این واحد سیصد هزار تن در سال می باشد و با گاز سنتز حاصل از Coke Oven Gas کار می کند.

این پروژه شامل دو بخش اصلی است: بخش طراحی کوره و متعلقات آن که طراحی آن توسط شرکت MME انجام شده است. بخش تامین گاز احیا از coke Oven Gas که توسط شرکت دیگری در چین انجام شده است.

محدوده کار شرکت MME در این پروژه شامل موارد زیر است:

– لایسنس فرآیند
– انجام مهندسی
– تامین تجهیزات
– نظارت بر نصب و راه اندازی
– آموزش

پیشرفت کار:

مهندسی این پروژه به اتمام رسیده است و تامین تجهیزات پس از ساخت در ایران و حمل به چین انجام شده است. نصب تجهیزات در حال انجام است و راه اندازی پروژه تا آخر سال میلادی هدف گذاری شده است.

این پروژه بعنوان اولین صادرات تکنولوژی ایران در حوزه فولاد محسوب می گردد.