پروژه احیا مستقیم مگامدول ستاره سیمین هرمز

 

پروژه احیا مستقیم مگامدول ستاره سیمین هرمز به ظرفیت 1/720 هزار تن در سال که دارای HBI CDRI HDRI به روش PERED