پروژه فولاد سازی فولاد کاوه جنوب

  • ظرفیت اسمی کارخانه: 2 مدول 000/200/1 تن بیلت در سال، مجموعاً 000/400/2 تن در سال (فاز 1 و 2)
  • 90% آهن اسفنجی به علاوه 10% قراضه
  • سایز بیلت 180-120 میلیمتر، طول 6-12 متر
  • گرید بیلت: Low, Medium High carbon ASTM1008 to 1095
  • کارفرمای طرح: فولاد کاوه جنوب
  • پیمانکاران: کنسرسیوم MME، ایریتک

شرکت MME به عنوان تکنولوژ این طرح (تکنولوژی فولاد سازی) در این پروژه فعالیت دارد. نقش و مسئولیت شرکت MME در این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

• تکنولوژ
• مهندسی فرآیند
• مهندسی Core Area-طراحی تجهیزات و فرآیند
• طراح واحد تصفیه پسآب صنعتی و سایر تاسیسات جانبی
• تامین کننده کلیه قطعات و تجهیزات خارجی
• ارائه خدمات تخصصی برای نصب و اجرای پروژه
• راه اندازی کارخانه
• آموزش نفرات کارفرما