پروژه فولاد سازی سفید دشت

  • ظرفیت اسمی کارخانه: 800 هزار تن اسلب در سال
  • 90% آهن اسفنجی به علاوه 10% قراضه
  • سایز اسلب: ضخامت 250-150 میلیمتر، عرض 1200-800 میلیمتر، طول 6-12 متر
  • گرید بیلت: Low, Medium carbon HSLA Grades
  • کارفرمای طرح: شرکت فولاد سفید دشت
  • پیمانکاران: کنسرسیوم MCC, FP, MME و KDD

شرکت MME به عنوان تکنولوژ این طرح (تکنولوژی فولاد سازی) در این پروژه فعالیت دارد. نقش و مسئولیت شرکت MME در این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

• تکنولوژ
• مهندسی فرآیند
• مهندسی Core Area-طراحی تجهیزات و فرآیند
• طراح واحد تصفیه پسآب صنعتی و سایر تاسیسات جانبی
• تامین کننده کلیه قطعات و تجهیزات خارجی
• ارائه خدمات تخصصی برای نصب و اجرای پروژه
• راه اندازی کارخانه
• آموزش نفرات کارفرما

اجرای موفقیت آمیز عملیات نخستین ذوب در واحد فولاد سازی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری به وقت 25 اسفند ماه 1401