عکس

اجرای موفقیت آمیز عملیات نخستین ذوب در واحد فولاد سازی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری به وقت 25 اسفند ماه 1401

 

 

 << هرمزگان جنوب >>

(پروژه جدید)

 

 

 << ستاره سیمین هرمز >>

(پروژه جدید)

 

 

<< بیجار >>

(پروژه جدید)

 

 

 

 

 << نی ریز >>

 

نی ریز

 

<< بافت >>

 

 

<< شادگان >>