عکس

برش اسلب نیز با موفقیت انجام گرديد(سفید دشت)

نصب سازه ریفورمر فولاد هرمزگان جنوب

 

 

اتمام نصب دودکش پروژه هرمزگان جنوب

 

اتمام نصب دودکش پروژه ستاره سیمین هرمز

 

 

اجرای موفقیت آمیز عملیات نخستین ذوب در واحد فولاد سازی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری به وقت 25 اسفند ماه 1401

 

 << هرمزگان جنوب >>

(پروژه جدید)

 

 

 << ستاره سیمین هرمز >>

(پروژه جدید)

 

 

<< بیجار >>

(پروژه جدید)

 

 

 

 

 << نی ریز >>

 

نی ریز

 

<< بافت >>

 

 

<< شادگان >>