مناقصه ها

 

ردیف عنوان مناقصه
1- موتور گیربکس نوارنقاله چرخشی
2- ارابه نوار نقاله چرخشی
3- سیستم روشنایی
4- ضربه گیر جرثقیل (Buffer Stop)
5- سیستم دوربین های مدار بسته
6- جاروبک (Current Collector)
7- Feeder Clamp
8- لوله های سیستم هیدرولیک
9- تامین کابل ابزار دقیق
10- دستگاه برش اکسیژن دستی
11-  تامین و ساخت پکیج آبگرمکن با المنت حرارتی الکتریکی پروژه احیا شادگان.

خواهشمند است درخواست مورد مناقصه را بررسی و تا آخر وقت اداری روزشنبه 99/12/16 پیشنهاد فنی خود را به ایمیل Info@mme-co.ir  ارسال فرمایید.

به پیشنهاداتی که خارج ازمهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12  ساخت مخزن نیتروژن پروژه فولادسازی سفیددشت چهار محال و بختیاری.

خواهشمند است درخواست مورد مناقصه را بررسی و تا آخر وقت اداری روزشنبه 99/12/16 پیشنهاد فنی خود را به ایمیل Info@mme-co.ir  ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است به پیشنهاداتی که خارج ازمهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13 درخواست شرکت در مناقصه راه اندازی سیستم اتوماسیون پروژه فولادسازی سفیددشت چهار محال و بختیاری.

خواهشمند است درخواست مورد مناقصه را بررسی و تا آخر وقت اداری روزشنبه 1400/4/26 پیشنهاد فنی خود را به ایمیل Info@mme-co.ir  ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است به پیشنهاداتی که خارج ازمهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین برنده شدن در مناقصه هیچ حقی برای عقد قرارداد با شرکت برنده در مناقصه ایجاد نمی کند.

14

 

درخواست شرکت در مناقصه اقدامات تکمیلی تابلوهای فشار متوسط جرثقیل سقفی پروژه فولادسازی سفیددشت چهار محال و بختیاری.

 

خواهشمند است درخواست مورد مناقصه را بررسی و تا آخر وقت اداری روزشنبه 1400/22/06 پیشنهاد فنی خود را به ایمیل Info@mme-co.ir  ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است به پیشنهاداتی که خارج از مهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین برنده شدن در مناقصه هیچ حقی برای عقد قرارداد با شرکت برنده در مناقصه ایجاد نمی کند.

15 درخواست شرکت در مناقصه خرید ladle turret emergency rotation nitrogen tank   پروژه فولادسازی سفیددشت چهار محال و بختیاری.

 

خواهشمند است درخواست مورد مناقصه را بررسی و تا آخر وقت اداری روزشنبه 1400/06/30 پیشنهاد فنی خود را به ایمیل Info@mme-co.ir  ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است به پیشنهاداتی که خارج از مهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین برنده شدن در مناقصه هیچ حقی برای عقد قرارداد با شرکت برنده در مناقصه ایجاد نمی کند.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با آدرس ایمیل Info@mme-co.ir ، ایمیل ارسال فرمایید.