سمپوزیوم فولاد 1402

(مراحل عبور از تکنولوژی های موجود به فناوری های فولاد سبز در کشور) حضور تیم مهندسی MME

 ارائه مقاله خانم مهندس پریسا ارباب زاده برای مشاهده مقاله رجوع شود به مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۲